บริษัท ทีทีบี อินดัสทรี จำกัด
กรุงเทพฯ :
38/58 หมู่ 4 ซอยอนามัยงามเจริญ 33
ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ (662) 417-9701-6 (อัตโนมัติ 6 สาย)
โทรสาร (662) 417-9707-8
อีเมล์ ttbthai@ttbin.com

เชียงใหม่ :
โทรศัพท์ (6691) 094-7940, (6689) 791-8071
กรณีต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ

ชื่อ* :
ตำแหน่ง* :
บริษัท* :
ที่อยู่ :
อำเภอ/เขต* :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์* :
ประเทศ* :
อีเมล์* :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
  ข้อมูลสินค้าที่ต้องการทราบรายละเอียด:
Security Code : Security Code
please enter security code : (*required)
 
* เป็นข้อมูลที่จำเป็น