ถุงประเภทซอง
ซองวารสารแบบสอดลิ้น
ซองวารสารแบบฝากาว
ซองฝากาว
ซองฝากาวเจาะรูแขวน