ถุงขนม / เบเกอรี่
ถุงพับข้าง
ถุงพับก้น, ถุงตัดตรง
ถุงกรวยใส่แซนวิช