ลามิเนท
ซองซีล 3 ด้าน, ซองแวคคัม (Nylon/LLDPE), (OPP/Cpp), (Pet/Cpp)
ม้วนลามิเนท แพ็คออโต้ (Nylon/LLDPE), (OPP/Cpp), (Cet/Cpp)
ซองซีลกลาง (Opp/Cpp), (Pet/Cpp)
ซองตั้ง