โรงงานผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติกทุกชนิด


เริ่มแรก บริษัท ทีทีบี อินดัสทรี จำกัด ทำการผลิตเพียงถุงพลาสติกรูปแบบธรรมดา และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และมีความหลากหลายในการใช้งาน เมื่อ เกือบ 20 ปีก่อน บริษัทฯเริ่มก่อตั้งจากพื้นที่โรงงานเพียงห้องแถวคูหาเดียว ( มินิแฟกตอรี่ ) และใช้เวลาเพียง 2 ปีในการขยายขนาดโรงงานเป็นห้องแถว 4 คูหา ( มินิแฟกตอรี่ ) เนื่องจากได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าของเราเป็น อย่างดีมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันกำลังการผลิตเริ่มไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น และบริษัทฯ มีการเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขยายโรงงาน บนเนื้อที่ 2.5 ไร่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่าง ประเทศ ซึ่งโรงงานแห่งใหม่ทำการผลิตได้ตั้งแต่ปลายปี 2546 และได้สำรองพื้นที่ติดกับแปลงเดิมอีก 14 ไร่ เพื่ออนาคตต่อไป

เรา ยึดมั่นเสมอว่า ถ้าหากคุณภาพสินค้าดี ราคาพอสมควร การบริการที่ไม่ผิดพลาด เรามีนโยบายเป็นหลักการทำงานของทุกคนตลอดว่า ลูกค้าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และเราจะดูแลทุกคนเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของเรา ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ถ้าติดต่อกับเรา เราจะดูแลคุณอย่างดีและตลอดไป สินค้าของเราต้องเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาด้านเครื่องจักร เทคนิคการผลิต และรูปลักษณ์สินค้าที่แปลกใหม่ตลอดเวลา สามารถทำให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโต และขยายเครือข่ายต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง