ซองฝากาว

ซองฝากาว (บรรจุขนมต่างๆ)

  1. เนื้อถุงจะเป็นแบบใส , สีขาว หรือสีอื่นๆได้ตามความต้องการ
  2. วัตถุดิบที่ใช้มีหลากหลายแล้วแต่ความเหมาะสมของสินค้าที่จะบรรจุและตามความต้องการของลูกค้า เช่น ต้องการเน้นความเหนียว , ฉีกขาดยาก/ง่าย , เน้นความใสเพื่อมองเห็นสินค้าด้านใน ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีทีมงานแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าได้
  3. พิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบทั้งลายเส้น/สกรีน และภาพเหมือน(8-9สี)
  4. ผลิตได้ที่ความหนา 0.06-0.25 mm./คู่ (ความหนาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของขนาดและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตด้วย)
  5. สามารถติดแถบกาวได้ทั้งแบบเปิดปิดได้หลายครั้ง และแบบเหนียวพิเศษ(ลอกใช้ได้เพียงครั้งเดียว)
  6. นำไปบรรจุขนมชิ้นเล็กๆคุกกี้ หรือปรับใช้ให้เหมาะสมได้ตามความต้องการ

 

<< Back