ถุงหูเจาะ

ถุงหูเจาะแบบต่างๆ

  1. เนื้อถุงจะเป็นแบบใส , สีขาว หรือสีอื่นๆ ได้ตามต้องความต้องการ
  2. วัตถุดิบที่ใช้มีหลากหลายแล้วแต่ความเหมาะสมของสินค้าที่จะบรรจุและตามความต้องการของลูกค้า เช่น ต้องการเน้นความเหนียว , ฉีกขาดยาก/ง่าย , เน้นความใสเพื่อมองเห็นสินค้าด้านใน ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีทีมงานแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าได้
  3. รูปแบบหูเจาะสำหรับหิ้วทำได้หลายแบบ เช่น หูเจาะรูปถั่ว , หูเจาะขาด , หูเจาะรูปหัวใจ เป็นต้น (หรือหากมีรูปแบบเฉพาะของลูกค้า ก็สามารถนำแบบมาปรึกษากันก่อนได้ )
  4. รูปแบบถุงสามารถผลิตได้ทั้งแบบพับข้าง , ไม่พับข้าง ,พับก้น , ไม่พับก้นก็ได้ แล้วแต่ความต้องการและความสะดวกในการใช้งาน
  5. พิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งลายเส้น /สกรีน และภาพเหมือน (8-9สี)
  6. ผลิตได้ที่ความหนาตั้งแต่ 0.06-0.20mm./คู่(ความหนาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของขนาดถุง,ความหนักเบาของสินค้าที่บรรจุลงไปและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตด้วย)

 

<< Back