ถุงบรรจุสินค้า มี น้ำหนัก

เช่น ถุงใส่ข้าวสาร , ถุงใส่น้ำ , น้ำเฉาก๊วย และถุงใส่อาหารสัตว์ เป็นต้น โดยเนื้อพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งแรง เหนียว และรับต่อน้ำหนักได้ดี

  1. เนื้อถุงเป็นเนื้อ LLDPE , PE ที่มีความใส และเหนียวพิเศษ ไม่ฉีกขาดง่าย
  2. สามารถผลิตเป็นเนื้อใส หรือ สีต่างๆได้
  3. พิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบทั้งลายเส้น / สกรีน และ ภาพเหมือน ( 8 – 9 สี)
  4. ผลิตได้ที่ความหนาตั้งแต่ 0.12 – 0.30 mm./คู่(ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดถุง)
  5. เจาะรูสำหรับหิ้วได้

 

<< Back